Regionrådet i Midt-Troms har siden mars i år arbeidet for å revitalisere og reorganisere Senja Petro. Ei arbeidsgruppe bestående av ordførerne Paul Dahlø, Geir-Inge Sivertsen og Arne Nysted har vært i sving, melder folkebladet.no.

De samme ordførerne ble i regionrådets møte i oktober valgt inn i et interimsstyre for interesseorganisasjonen.

Samtidig vedtok man å invitere kommunene i Midt-Troms og næringslivet til et stiftelsesmøte. Hovedformålet til interesseorganisasjonen vil være å snarest mulig få åpnet havområdet utenfor Senja (Troms II) for petroleumsvirksomhet - basert på strenge sikkerhets- og miljøkrav.