Det sier fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF), i en pressemelding etter at fylkesrådet nå har sagt nei til å opprette en oppdrettslokalitet der.

Tidligere har både Bodø kommune og Fylkesmannen i Nordland sagt nei til en etableringen.

– Sist med ikke minst har Fiskeridirektoratet region Nordland har frarådet etableringen i sin andre uttalelse i saken, begrunnet i at det er registrert gyteområde i denne delen av Helligvær, sier Noresjø videre i meldingen.

Søknaden om etablering fra Lofoten Sjøprodukter kom inn i mars 2017. Noresjø har forståelse for at noen kan reagere på den lange behandlingstiden.

– Problematikk knyttet til smittespredning mellom produksjonsområder og påfølgende klagebehandling hos Mattilsynet, er en viktig årsak til dette. Krav om ytterligere dokumentasjon til søknaden rundt miljøundersøkelser, samt prosessen rundt Bodø kommunes arealplan, har også gjort at dette har tatt noe tid.