Det melder direktoratet på sine nettsider.

Les også:Dette spiser pukkellaksen: – Den tar for seg

Les også:Klar med regelverk for pukkellaks

Samordnet med flere etater

Som tidligere meldt i Kyst og Fjord, bevilget fiskeriministeren en million kroner til å takle invasjonen av pukkellaks før sommeren. Det ble inngått kontrakter med NORCE-LFI (Laboratorium for Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske) og Naturtjenester i Nord med tanke på uttak i hele landet, og prosjektet er samordnet med Miljødirektoratet og Statsforvalterne for å sikre en best mulig fleksibel utnyttelse av ressursene.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Foto: Arkiv

Mest i Øst-Finnmark

Midlene fra Fiskeridirektoratet blir derfor hovedsakelig brukt til å utvide området for gjenfangst av pukkellaks fra og med Vest-Finnmark og sørover, områder som ikke er primært prioritert i Miljødirektoratets forslag til handlingsplan mot pukkellaks.

– Forekomstene av pukkellaks har som forventet vært høyest i Øst-Finnmark, med betydelige fangster i både elv og sjø, selv om det også har vært til dels store forekomster i en rekke vassdrag i Vest-Finnmark og nordlige deler av Troms. Sørover er mengdene av pukkelaks mer spredt, med mindre fangster og observasjoner.

Lav vannføring i sør

For Nord- og Midt-Norge har Fiskeridirektoratet så langt bidratt til uttak i nærmere 30 vassdrag, og mer enn 6000 fisk er blitt tatt ut i dette arbeidet. Sør-Norge har i den aktuelle perioden hatt til dels lav vannføring, og relativt liten oppgang av pukkellaks i vassdragene.

– Det er meldt om mindre fangster og observasjoner så langt øst som til Oslofjorden. Det ventes likevel et økende innsig til vassdragene de nærmeste ukene, spesielt ved økt vannføring. Det er derfor pågående overvåkingsaktivitet, spesielt på Vest- og Sør-Vestlandet, sier seniorrådgiver Olav Moberg i Fiskeridirektoratet.