Norge eksporterte laks for 2,7 milliarder kroner sist måned. Dette er en økning på 460 millioner kroner, eller 21 prosent, fra sammen måned i fjor. Eksportvolumet økte med 16 prosent til 95 000 tonn, som er det høyeste målt for en oktober-måned. Hittil i år er det eksportert laks for 23,9 milliarder kroner, som er på samme nivå som i fjor. I samme periode har eksportert volum økt med 23 prosent, eller 153 000 tonn, til 808 000 tonn, viser tall fra Norges sjømatråd.

- Til tross for en sterk vekst i eksportvolumet for laks, både fra Norge og internasjonalt, har eksportprisen vært høyere i oktober i år enn for samme måned i fjor. Sterk vekst i hjemme konsumet av fersk laks i Europa, har bidratt til rekordstort konsum av laks, sier Paul Aandahl markedsanalytiker i Norges sjømatråd.

Vekst i lakseeksporten til Europa

I oktober gikk 85 prosent av norsk lakseeksport til markeder i Europa. EU-land stod for 66 prosent av det totale volumet. Største laksemarked i oktober, målt i produktvekt, var Frankrike, med Russland på en god andreplass, kun 247 tonn bak. Polen, som er Norges tredje viktigste marked, stod for den største volumveksten på 38 prosent tilsvarende 3 080 tonn.

Lakseeksporten til Asia øker jevnt

Eksportvolumet av laks til Asia var i oktober på vel 12 000 tonn. Dette 1 340 tonn eller 12 prosent mer enn i samme måned i fjor. I oktober var Japan det viktigste laksemarkedet i Asia, med et eksportvolum på 3 325 tonn. Dette er 28 prosent mer enn i samme måned i fjor.

Sterk vekst i eksporten av fersk laksefilet

I oktober var eksportvolumet av fersk laksefilet på 6 631 tonn. Dette er 43 prosent mer enn for tilsvarende måned i fjor. Hittil i år er veksten på 24 prosent. Eksportveksten har i første rekke gått til markeder i Europa som Polen, Frankrike, Sverige og Storbritannia.

Vekst for ørreteksporten

I oktober økte eksporten av ørret med 45 prosent, eller 50 millioner, til 161 millioner kroner. Volumet økte samtidig med 52 prosent, eller 1 933 tonn, til 5 609 tonn. Russland, Hviterussland og Polen var de tre viktigste ørretmarkedene i oktober.