Utvidelsen av styret i Råfisklaget skjedde ikke uten kniving. Sjømannsforbundet fremsatte alternativt forslag om Ann Jorunn Olsen som motkandidat til valgnemndas forslag om Marita Sedeniussen.

Etter å først ha endret vedtektene slik at styret utvides med ett ekstra sete for å sikre kvinnelig representasjon i Råfisklaget, gikk Råfisklagets årsmøte til valg.

Se video av debatten på årsmøtets dag 2 her.

Som ventet ble det ikke foreslått kvinnelige kandidater blant eierorganisasjonenes forslag til ordinære styrekandidater. Som Kyst og Fjord tidligere har meldt, går Yngve Sørensen inn som Fiskarlaget Nords nye kandidat, mens Arnstein Næss kommer inn fra Møre og Romsdal. Øvrige kandidater til styret ble gjenvalgt.

Valgnemndas leder Bjarni Sigurdsson redegjorde i forkant av valget for at nemnda hadde en delt innstilling til den 11. styreplassen mellom Marita Sedeniussen og Ann Jorun Olsen.

Sjømannsforbundet ville ha Ann Jorunn Olsen. Foto: Sjømannsforbundet

Helge Morten Steffenakk fra Sjømannsforbundet fremmet alternativt forslag for Olsen, og argumenterte med at hun har lang erfaring både som fisker og som ansatt i Sjømannsforbundet, med solid styreerfaring.

- Vi mener hun er den beste kandidaten, sa Steffenakk.

Rolf Bjørnar Tøllefsen tok ordet til motsvar:

- Sedeniussen sitter som representant i flere kystrederier, hun sitter også i styret i Fiskebåt nord, og gjør en glimrende jobb. La nå ikke dette bli en kamp mellom organisasjonene, det er ikke her vi skal utøve kampene våre. Dette er møteplassen der vi skal opptre samlet, sa Tøllefsen, og oppfordret årsmøtet i å følge valgnemndas innstilling, og stemme på Marita Sedeniussen.

Det gjorde årsmøtet, i tillegg til å sette Ann Jorunn Olsen som første vara og Monica Amsen som andre vara.