Årets økosystemtokt i Barentshavet viser at torsken har lagt beitevandringa si langt mot nord i år, men «verdensrekorden» for nordlig utbredelse står fremdeles ved lag, sier forskerne Bjarte Bogstad, (Havforskingsinstituttet) og Dmitrij Prozorkevitsj (Pinro, Murmansk).

På årets norsk-russiske økosystemtokt i Barentshavet fant de de største konsentrasjonene av torsk langt nord i Barentshavet – mellom 78° og 80° nord – øst for Svalbard og sørvest for Frans Josefs Land. I dette området var det også mye lodde, som er den viktigste maten for torsk. Utbredelsen av torsk strekker seg ellers over mesteparten av Barentshavet. I fjor fant vi torsk så langt nord som til 82 grader 30 minutt, og denne «verdensrekorden» i nordlig torskeutberedelse står fremdeles ved lag.

De største konsentrasjonene av hyse ble funnet i russisk sone i det sørøstlege Barentshavet, men det var også enkelte store konsentrasjoner av hyse i Bjørnøya-Hopen området og på vestkysten av Svalbard.