Ved hjelp av en minitrål skutt ut i nota med luftkanon. Målet er å kunne fastslå hva som er i nota på et tidlig stadium av notkastet, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Under fiske med not etter pelagiske arter er det ofte ønske om å ta prøve av fangsten i tidlig snurpefase av notkastet. Nå har Havforskningsinstituttet i samarbeid med SINTEF utviklet en metodikk som kan revolusjonere slik prøvetaking; ved hjelp av en minitrål skutt ut i nota med luftkanon.

I 2012 har Havforskningsinstituttet i samarbeid med SINTEF Fiskeri og havbruk, Hirtshals, utviklet en metode hvor man skyter en liten prøvetrål eller minitrål ut i nota. Minitrålen spennes ut ved hjelp av kiter på side- og overpanel, mens grunntelna utstyres med et blytau. Med riktig fart og størrelse på kitene oppnår minitrålen en bredde og høyde på ca. 1,5 x 1,5 meter.

Minitrålen pakkes i et rør som igjen puttes inn i løpet på en omarbeidet linekaster. Luftkanonen lades så med et trykk på ca 10 bar, og røret med minitrålen skytes ca. 30 meter ut i nota. En forhåndsdefinert taulengde sørger for at trålen dras ut av røret før røret treffer vannet. Trål med rør i bakre ende får så synke med en hastighet på ca (20 cm/sek) til ønsket dyp, før den dras inn og om bord i fartøyet

Under et nylig avsluttet tokt med «Endre Dyrøy» ble det oppnådd fine prøver i de tre notkastene utstyret ble testet. Den beste prøven var på 135 stk. nordsjøsild i et kast på 25-30 tonn sild, og prøven ble tatt om lag ved 7/8-dels not. Lengdefordelingen av sild i prøven stemte godt overens med lengdefordelingen av sild fra pumpeprøve under ombordtaking. Dette viser at prøvetaking ved hjelp av minitrål kan være ett av flere beslutningsverktøy for en skipper når det skal avgjøres hvorvidt fangsten skal slippes eller tas om bord. Utstyret er foreløpig bare testet i mørket, og det hersker usikkerhet hvorvidt det fungerer like godt i dagslys. Testing og videreutvikling av utstyret vil fortsette ut 2013, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.