I går meldte fiskeridirektør Per Sandberg det man har ventet på de siste dagene: Beslutninga om å stoppe direktefisket etter blåkveite nord for 62-graden for fartøy under 28 meter største lengde. Det skjer fra og med torsdag 16. september kl. 00:00. Siste frist for å ta opp redskap av sjøen er i morgen 15. september kl. 23:59.

Stoppen kommer bare en liten uke etter at Fiskeridirektøren økte maksimalkvotene med fem tonn, en økning som kom etter press fra Norges Fiskarlag. Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag behandlet saken 7. september, og pekte på at fangststatistikken per samme dato viste en totalfangst på 7 458 tonn av kvoterammen på 7 800 tonn. Fisketakten de siste to ukene hadde vært relativt beskjeden, og fortsatt gjenstod det 342 tonn. Nå måtte noe gjøres.

Fiskeridirektøren gikk med på forslaget, men gjorde det samtidig klart at fisket kunne bli stoppet på meget kort varsel.

Og det hadde han helt rett i.