Redningsskøyta «Det norske veritas» fikk oppkalling 15.15, og var akkurat da på veg inn i havna i Moskenes med en annen båt på slep.

- Det tok oss ti minutter å få levert båten vi hadde under slep ved kai, og deretter satte vi kurs for havaristen som lå vest av Lofotodden. Vi var framme 15.55, og det gikk såpass fort at helikopteret som var scramblet ennå ville hatt 20 minutter igjen før det var fremme. Så de kunne da snu, sier skipper på redningsskøyta, Fred Hansen.

Iselins siste markerte kurs ifølge AIS-signalene.

De tre om bord på 15-metringen «Iselin» fra Gildeskål i Nordland ble tatt om bord, noe nedkjølte og oppskakede. Skipper og mannskap måtte hoppe i havet fra den synkende båten, for deretter å bli plukket opp av redningsskøyta.

- De hadde fått noe vann inn i draktene, og var kalde men ellers i god form da vi kom frem.

Årsaken til forliset begynte med at båten fikk bruk i propellen. Hva som videre forårsaket slagsiden og deretter totalforlis er så langt ikke kjent.

- Det kan ikke vi si noe om, men det ene fører ofte med seg det andre i slike saker. Båten hadde slagside og tok inn vann, og sank bare dypere og dypere mens vi lå og jobbet der, sier redningsskøyteskipperen.