Hareide hadde tatt turen nordover til Vardø for å ha møte med Kystopprøret, som tredje partileder i rekken. Med seg hadde han stortingspolitiker Steinar Reiten i næringskomiteen og representanter fra Troms og Finnmark KrF.

- Kystopprøret opplevde Hareide som en jordnær og lyttende politiker og latteren satt tidvis løst i møtet. Som da språkbruken ble litt glemt og Vegard Bangsund, måtte presisere til Hareide at «Du trur kanskje ikke æ e religiøs, men æ e fakisk det» til stor latter i møte, skriver Kystopprøret i en pressemelding.

Stoppet pliktmeldingen

Kystopprøret benyttet anledningen til å takke Krf for at de fikk stoppet pliktmeldingen.- Samtidig var vi tydelige på at den leveringspliktige fisken må bearbeides langs kysten av Norge, framfor å eksporteres ubearbeidet for produksjon i andre land. Dette er også i tråd med Krfs vedtatte fiskeripolitikk.

- Vi viste til den unike muligheten Norge har til å bli ennå bedre på å fremme kvalitet og fersk fisk, framfor frossen. Vi ba om at de må være tydelige, når de nå som politikere i vippeposisjon, har mulighet til å bestemme hvilken vei norsk fiskeripolitikk skal ta. Fisken må gi en større samfunnsøkonomisk gevinst for hele kysten - og ikke kun en stor økonomisk gevinst for noen få, krav er Kystopprøret i presselemdingen.

Kystopprøret framholder at de i dialogmøtet viste til hvordan Sandberg plukker Eidesenutvalgets innstilling fra hverandre, framfor å ta en helthetlig behandling av framtidas fiskeripolitikk.

- Forslagene i innstillingen gir ikke en politikk som vil gagne kystsamfunnene og vil ikke forvalte felleskapet ressurs på best mulig måte for befolkningen, dersom den blir vedtatt.

Tar rollen på alvor

Både Hareide og Reiten ytret ønske om videre dialog og var tydelig på at Krf hadde en viktig rolle som et parti på vippen, denne skulle de ta på alvor.

Etter møtet med Kystopprøret besøke Hareide den videregående skolen, hvor han fikk presentert mulighetene i en landslinje innen sjømat. Dette var de positive til og ville ta det med videre i budsjettarbeidet.