Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Råfisklagets omsetning i uke 12 i år ble på 521 millioner kroner, som er foreløpig tall. Av dette var 104 millioner kroner etter landing fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter var 417 millioner kroner, fordelt med 250 millioner kroner på fersk og 167 millioner kroner på fryst råstoff, heter det.

Tilsvarende uke i fjor var uke 13, som gikk fra 23. til 29. mars 2020. Da hadde vi ei omsetning på 440 millioner kroner, hvorav 99 millioner kroner kom etter landing fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter var 342 millioner kroner, fordelt med 226 på fersk og 115 på fryst råstoff. Råfisklagets omsetning pr uke 12 i år har passert 4 milliarder, og ligger i skrivende stund onsdag morgen på 4,248 milliarder.

På samme tid i fjor var tallet 5,590 milliarder kroner.

Mer fryst

Foreløpige tall for fryst råstoff i uke 12 viser 167 millioner kroner, opp fra 55 millioner kroner uka før. Torsken var størst i kvantum og verdi, med 9.805 tonn til verdi 140 millioner kroner. Deretter har vi 4.858 tonn hyse til verdi 87 millioner kroner og 2.459 tonn sei til verdi 48 millioner kroner. Når det gjelder kvanta fryst råstoff landet til nøytrale fryselager den uka, der bare deler så langt er omsatt, er det landet 1.208 tonn torsk, 1.158 tonn hyse og 828 tonn sei som de artene med størst kvantum. Dette er landet av 4 trålere, 4 garnbåter og 2 autolinebåter.

Ferskt gikk ned

Omsetningen av fersk torsk i uke 12 ble på 14.486 tonn til verdi 228 mill kroner, en reduksjon fra 16.770 tonn til verdi 268 mill kroner uken før. Inkludert alle kvaliteter, biprodukter og etterbetaling. Snittprisen i uke 12 i år er kr 23,07 som er en liten reduksjon fra uken før da den var 23,31 pr kg. I uke 11 ble Lofoten største leveringssone, den posisjonen holder seg også i uke 12 hvor Lofoten står for 4.973 tonn av totalen.

Kvantumet fersk torsk levert var pr 28. mars totalt 106.073 tonn mot 102.955 tonn (-3 %) til samme tid i fjor, mens verdien er redusert fra 2.431 til 1.727 millioner kroner (-29 %).

Prisen ned med 29 prosent

Snittprisen i perioden er ned fra 35,43 til 24,43 kr/kg. Det er en prisreduksjon på 29 %. I løpet av de tre siste ukene er mye av kvantumsreduksjonen sammenlignet med fjoråret redusert. Sonefordelingen er likevel en annerledes sammenlignet med 2020.

Vesterålen størst

Vesterålen er største leveringssone hittil i år mot Lofoten på samme tid i fjor. Vesterålen har totalt 27.230 tonn og ligger med det 3.638 tonn foran fjoråret. Deretter følger Troms med 23.402 tonn, 5.628 tonn foran fjoråret. Vest-Finnmark har desidert størst økning fra året før, totalt 22.942 tonn er landet en økning på 8.893 tonn fra året før. Det er en økning på mer enn 60 prosent

I Lofoten er det hittil landet 22.692 tonn, med det er sonen 14.932 tonn bak fjoråret. Til sammenligning var det landet 37.623 tonn i Lofoten til samme tid i fjor.

731 tonn i mære

Årets første fangst av levende torsk ble satt i mære allerede 9. februar, men fisket satte først fart etter at kvotebonusordningen startet opp 1. mars. I år som i fjor er 2.500 tonn avsatt til 30 % kvotebonus for fartøy som lagrer torsk i over 3 uker før den omsettes. I løpet av uke 12 er det satt 165 tonn i mære av 6 båter. Det bringer totalen opp i 731 tonn torsk som er satt i mære hittil i år, levert av 8 båter.

Av dette er 480 tonn levert til anleggene på Myre, 169 tonn er levert i Båtsfjorden, 44 tonn på Værøy og 25 tonn på Ballstad. Til sammenligning var det til samme tid i fjor satt totalt 1.304 tonn i mære, levert av 15 båter. Kvantumet den gang fordelte seg med 280 tonn på Ballstad, 293 tonn på Myre, 364 tonn i Båtsfjorden, 142 tonn på Værøy, 76 tonn på Hjelmsøya, 59 tonn i Henningsvær, 48 tonn på Melbu, 32 tonn i Helligvær og 8 tonn på Røst.