– En bra oppvarming, oppsummerte fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) etter seansen på vel tre timer.

Selv vil statsråden si minst mulig om saka de neste månedene. Det vil til gjengjeld mange andre, og ikke uventet er det store sprik noe som ikke minst framkom da et firemannspanel debatterte rapporten på Hell tirsdag.

Frykter nedgang

Per Mjelva, administrerende direktør i Marine Sales og styremedlem i NSL, frykter at Tveterås-rapporten vil føre til reduksjon av kystfisket, men støtter forslaget om å fjerne geografiske restriksjoner på eierskap. Mjelva mener også at kvoteåret bør flyttes, der nyttår feires 1. september og han vil endre på omregningsfaktoren på torsk. Men han vil ikke rokke ved Fiskesalgslagsloven, bare på hvordan loven utøves.

Tilpasset flåte

Thomas Farstad, administrerende direktør i Norway Seafoods vil ha bort fokuset på hvem som skal eie fiskebåter, og i stedet etterstrebe en flåte som er tilpasset markedet. Fokus på eierskap undergraver næringa, sier Farstad, som mener fritt eller friere valg av fartøy er mye viktigere enn hvem som skal eie. Farstad mener leveringsplikt er noe tida har løpt fra, og bifaller utvalgets forslag om å sette ned et utvalg for å se på saken. Han mener sjøl at bearbeidingsplikta er mer fornuftig.

Advarer mot lønnsomhetsflytting

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen advarte mot å bare flytte lønnsomheten fra flåten til industrileddet. – Deltakerloven og Fiskesalgslagsloven er grunnpilarene vi har bygget fiskerinasjonen på. Vi har ikke råd til å eksperimentere med dem og innføre ordninger uten retrettmulighet. Vi må skynde oss langsomt, sa Ingebrigtsen, som savnet en utredning om hva som ligger i Tveterås-forslaget om nøytrale salgslag, som ikke styres av fiskerne.

- Full av feil

Hardest ut mot rapporten gikk Steinar Eliassen, administrerende direktør i Norfra og daglig leder i Fiskekjøpernes Forening:

- Rapporten er full av udokumenterte påstander. Den hevder at det er beinhard konkurranse i denne bransjen, samtidig ser vi at land etter land gjennom Innovasjon Norge ber oss komme til dem med vår fisk. Rapporten vitner om lite bransjekunnskap om torsk i utvalget, framholdt Eliassen som mener konklusjonen var trukket før rapporten var skrevet.

LES MER I PAPIRAVISA