Nye «Meløyfjord» som er bygget ved Yaroslav Shipyard i Russland, utrustes nå på på Blaalid AS for 80 millioner kroner, skriver Framtia.

- Dette er en båt for fremtiden. Vi regner med å spare inn de ekstra innkjøpskostnadene, sier Roger Larsen som er daglig leder i Meløyfjord fiskeriselskap på Halsa.

Kystfiske

«Meløyfjord» blir 34 meter lang, og 9,5 meter bred, og vil veie 499 bruttotonn. 14 mann skal ha sin arbeidsplass om bord, og de skal jobbe 1:1, altså én måned om bord og en på land.

Kystfiskefartøyet skal drive tradisjonelt kystfiske etter både pelagisk fisk og hvitfisk, og blir rigget for not, trål og snurrevad. Tankkapasiteten på vel 400 kubikkmeter er designet spesielt med tanke på føring av nedkjølt fangst som sild, torsk og sei, i RSW tanker. På hoveddekk blir det egen avdeling for behandling av hvitfisk med blant annet komplette sløyemaskinlinjer. Båten skal leveres fra verkstedet 15. august.

- Da blir det dåp hjemme, og deretter skal båten i drift så fort som mulig, sier Larsen.