Fiskeridirektøren har besluttet å øke hysekvotene i lukket kystgruppe slik:

  • For fartøy med hjemmelslengde mellom 11 og 15 meter og største lengde under 11 meter øker kvotene med 74 %

  • For fartøy med hjemmelslengde mellom 11 og 15 meter og største lengde over 11 meter øker kvotene med 66 %

  • For fartøy med hjemmelslengde over 15 meter og største lengde under 11 meter øker kvotene med 109 %

  • For fartøy med hjemmelslengde over 15 meter og største lengde over 11 meter øker kvotene med 85 %

Beslutningen har umiddelbar virkning.