M/S Gamle Nyborg ble bygget som dampdrevet fiskebåt i England i 1924. Det sjeldne fraktefartøyet trenger mye arbeid for å bli satt i stand etter tidens spor og til dette arbeidet får foreningen «fraktefartøyet M/S Gamle Nyborg» en halv million fra Kulturminnefondet, skriver Kulturminnefondet i en pressemelding.

Unik historie

Fartøyet har en lang og unik historie og er laget med håndverk og byggeteknikker som er svært sjeldne i dag. Foreningens ambisjon er at M/S Gamle Nyborg skal formidle denne ved å bli et levende museum etter at fartøyet er satt i stand.

M/S Gamle Nyborg har historie som kombinert sildesnurper og fraktefartøy. Hun representerer en gruppe fartøy som spilte en stor rolle for norsk sjøfart i etterkrigstiden, og for gjenoppbyggingen av landet etter krigen.Båten representerer det siste fraktefartøyet i sin klasse, og er den eneste gjenværende store 50-talls sildesnurperen fra sildefiskets storhetstid. Den er derfor et unikt maritimt minnesmerke for norskekysten.

I styrets vurdering ble fartøyets særegenhet og de fremtidige planene med formidling av den viktige kysthistorien vektlagt.