Norges Fiskarlag har i en årrekke øvd påtrykk på myndighetene for å bidra til å fornye de eksisterende helikoptrene og leder Kjell Ingebrigtsen sier han er fornøyd med at det nå kommer en offisiell uttalelse som bekrefter fremgangen i saken.

-Det viktige for oss som fiskere er tryggheten det gir å få en ny, mer driftssikker og stabil redningsplattform med god kapasitet på plass. Fiskarlaget håper nå at innfasingen av de nye helikoptrene skal gå etter planen og at det ikke skal bli ytterligere forsinkelser i arbeidet med å erstatte arbeidshesten Sea King, sier Ingebrigtsen til Fiskarlagets nettsider.

Selskapet var ett av fire som konkurrerte om kontrakten. Helikopteret AW 101 er en moderne variant av dagens Sea King som skal fases ut fra 2017.

Kontrakten vil sørge for en betydelig styrking av den offentlige redningstjenesten, og sikre god beredskap i hele landet, heter det i en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet.

- Jeg er svært fornøyd med at vi innen kort tid vil signere kontrakt med AgustaWestland. Dette vil innebære større trygghet for alle dem som ferdes på havet, langs kysten og i vanskelig tilgjengelige områder rundt om i hele landet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ifølge samme nettsted.

De nye helikoptrene vil kunne ta flere redningsoppdrag, være merkbart raskere, og nå vesentlig lengre enn i dag. Søkeegenskaper og mulighet for medisinsk behandling vil også vesentlig forbedres.