Verdien økte med 39 millioner kroner, eller 49 prosent, sammenlignet med mai i fjor.

Det er en økning i volum på 50 prosent.

Island, Sverige og Storbritannia var de største markedene for norske reker i mai.

Fisket i Barentshavet er godt i gang, med økte landinger sammenliknet med april og mai i fjor.

Beste mai på 14 år

- Det gir utslag på eksporten av reker som økte med 50 prosent i mai. Vi må faktisk helt tilbake til 2008 for å finne et høyere eksportvolum i en mai måned, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

Størst volumøkning er det i eksporten av industrireker til Island, som i mai økte med 88 prosent i volum og 104 prosent i verdi.

God måned for fryste pillede reker

- Volummessig utgjør industrireker den største andelen av eksportvolumet i mai, men målt i verdi utgjør eksporten av fryste, pillede reker en større andel, med 41 prosent av verdien. Eksporten av fryste pillede reker viser en positiv utvikling i mai, med en volumøkning på 29 prosent og 41 prosent i verdi, sier Josefine Voraa.

Storbritannia og Sverige var de største mottakerne med en samlet vekst på 26 millioner kroner. Både volum- og prismessig nærmer de to markedene seg nå 2019-nivået.