Etter dette er det forbudt å fiske med snurrevad i et område på Sværholt i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 70 grader 58,2 minutter. Øst 026 grader 40,4 minutter.

2. Nord 70 grader 59,8 minutter. Øst 026 grader 42,5 minutter.

3. Nord 70 grader 56,3 minutter. Øst 026 grader 47,3 minutter.

4. Nord 70 grader 56,1 minutter. Øst 026 grader 43,3 minutter.

herfra tilbake til posisjon 1.

Videre er det forbudt å fiske med snurrevad i et område på Slettnes i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 71 grader 05,2 minutter. Øst 027 grader 58,7 minutter.

2. Nord 71 grader 11,0 minutter. Øst 028 grader 04,0 minutter.

3. Nord 71 grader 07,0 minutter. Øst 028 grader 29,5 minutter.

4. Nord 71 grader 03,0 minutter. Øst 028 grader 15,2 minutter.

herfra tilbake til posisjon 1.