Det melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Det nye skjemaet gjelder rapportering av fangst av kongekrabbe for fritidsfiskere og eiere av turistfiskebedrifter.

For turistfiskebedrifter gjelder dette fangst i kvoteregulert område for de som har fått tillatelse til dette – og det erstatter den tidligere SMS-løsningen.

Aktivmelding for turistfiskebedrifter

I tillegg til det nye rapporteringsskjemaet for fangst av kongekrabbe, må de turistfiskebedrifter som har fått innvilget adgang til å fangst kongekrabbe i kvoteregulert område i forkant av planlagte aktiviteter melde seg aktive på et nylaget skjema for det.

Skjemaet for denne aktivmeldingen skal sendes inn minimum 10 timer før oppstart av aktivitet. Det vil si at dersom man skal fangste eller hente fangst fra samleteine kl.10:00 fredag, så skal skjemaet sendes inn senest 23:59 dagen før (torsdag).

Skjemaet skal sendes inn i forkant av hver gang fangst-aktivitet utøves og hver gang man henter fangstet krabbe som er lagret i samleteine.

Gjennomsnittsvekt for kongekrabbe

Det er beregnet nytt estimat for gjennomsnittsvekt for kongekrabbe innen turistfiske. Gjennomsnittsvekt er nå beregnet til 2 kg, mens den var 1,5 kg tidligere.

Fredning

Også turistfiskebedriftene må forholde seg til fredningen av kongekrabbe i april, det vil si at de ikke kan ha teiner i sjøen da.

Vedtak om tillatelser

Fiskeridirektoratet offentliggjør hvem som er innvilget adgang til å fangste kongekrabbe i kvoteregulert område i 2021. Det er foreløpig tildelt 10 tonn av i alt 13 i denne avsetningen.

Ny søknadsrunde

Det vil bli en ny søknadsrunde til sommeren for de som ikke søkte innen 6 januar i år. Ved neste søknadsrunde vil resterende volum på ca. 3 tonn bli fordelt.