Fra årets tobistokt rapporterer toktleder Espen Johnsen om bra med tobis, men langt fra rekordåret i fjor. HI gir derfor ikke et nytt foreløpig råd før det endelige kvoterådet som kommer senest 15. mai. Dette melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

I fjor så de allerede tidlig i toktet at det var langt mer tobis enn det foreløpige rådet tilsa. Derfor oppdaterte HI det foreløpige rådet fra 70.000 tonn til 110.000 tonn. Til slutt ble det endelige kvoterådet på 250.000 tonn.

Det foreløpige kvoterådet for 2021 er 110.000 tonn og det blir nå altså gjeldende frem til 15 mai.