Biomassen av fangstbare hankrabber har økt de tre siste årene. Det er en av grunnene til at Havforskinga meiner kvoten kan økes. Samtidig viser forskningstoktene at det er få hunkrabber over 130 millimeter.

Les hele tilrådinga her.