Det skjedde på Norges Fiskarlags julebord nylig, der de to fikk Norges Vels medalje for 30 års tjenestetid.

- Norges Fiskarlag har på behørig vis markert at to av de ansatte har bidratt i organisasjonen siden 1984, melder laget på egen nettside.

Sidsel Vinje har vært ansvarlig for administrative funksjoner som post og sentralbord, i tillegg til å ha vært kantineleder med ansvar for daglige godbiter til staben.

Torleif Paasche har gjennom sine tre tiår i laget hatt funksjoner både i båteierseksjonen og i organisasjonsavdelingen. Han gikk formelt av med pensjon i august, og overlot da stillingen som fagsjef i organisasjonsavdelingen til Joakim Martinsen. De siste månedene har han vært innleid som leder for Fiskarlagets samarbeidsprosjekt med fiskerikolleger i Murmansk.