Forhandlingene mellom EU og Norge om en fiskeriavtale for 2013 skal etter planen avsluttes denne uka. Kvoter for nordsjøsild, sei, torsk, hyse og reke i Nordsjøen skal avklares. I tillegg skal den fastlåste maskrelldialogen med Island og Færøyene drøftes.

- Selv om EU og Norge strakte seg langt i forrige forhandlingsrunde, så var det veldig langt mellom partene. I kyststatsforhandlingene i oktober var det ingen endringer i den store avstanden. Vi har sagt at ballen ligger hos Island og Færøyene. Hvis de ikke kommer opp med mer nå, så blir det ikke flere møter, sier Ann Kristin Westberg til NTB.

Det er likevel ventet at EU og Norge kommer til å få på plass en felles avtale om makrellkvoten for 2013 mellom de to partene.

- Jeg regner med at det blir en makrellavtale mellom Norge og EU i løpet av uka som kommer, sier forhandlingsleder Ann Kristin Westberg.

- Blåkveite inngår i forhandlingene, men da som bytteart, ikke en bestand vi forvalter sammen og skal fastsettekvote på, opplyser assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen. Han deltar sammen med August Fjeldskår, Per Magne Eggesbø og Valter Rasmussen som Fiskerlagets representanter i forhandlingsdelegasjonen som denne uken møter EU til drøftinger om ressursfordelingen i Nordsjøen.