Råfisklagets ukerapport er sterkt sommerpreget, med de to nordligste sonene som de mest aktive når det gjelder kystflåtens aktivitet. Berlevåg er det travleste fiskeværet med 23 båter i drift, med Båtsfjord på andreplass. Her var det 21 båter i drift, mens en rekke andre fiskevær i nord har holdt det gående med pluss/minus 10 båter.

I Troms har det vært levert fisk i Burfjord, Harstad, Tromsø, Vannavalen og Årviksand, mens det i Nordland er kun Myre og Straumsjøen som har hatt fisk over kai.

Det er torsken som har stått for den største verdien i ferskomsetningen, med 16,9 millioner kroner. Torskekvantumet utgjør 800 tonn rundvekt. Her stod snurrevad for 390 tonn, trål for 270 tonn, mens 120 tonn var tatt på line/ autoline. Av snurrevadtorsken var 230 tonn levendetorsk.

Det ble også tatt 1.470 tonn fersk sei, til en verdi av 9 millioner kroner. Seien var i hovedsak tatt på not, som stod for 1.210 tonn, og videre fulgte juksa og snurrevad med 100 tonn på hver. For seinot innebærer det at flåten nærmer seg 18.000 tonn oppfisket av totalkvota på 31.820 tonn. I tillegg er det fisket 2.100 tonn sei på snurrevad som skal avregnes notkvota, slik at totalt oppfisket er rundt regnet 20.000 tonn.

Det ble i forrige uke tatt 600 tonn fersk hyse til verdi av 6,9 millioner kroner. 500 tonn av hysa var tatt på line/ autoline og 100 tonn på snurrevad. Fløytlinefisket i Øst-Finnmark har gitt god, men variabel uttelling, og tok seg videre opp i uke 28.

Det ble også landet 42 tonn kongekrabbe til verdi 7,3 millioner kroner. Fangstene fordeler seg med 36 tonn i det regulerte fisket i øst, der 74 båter deltok med leveranser, og 6 tonn fra frifisket i vest med leveranser fra 17 båter.

Kvantumet tatt i kystrekefisket gikk ned fra 35 tonn uka før til 27 tonn i uke 28.