Selskapet skulle startet kampanjen i desember/januar, men ser nå på april eller mai som realistisk. Kampanjen ble utsatt fordi leteplattformen «West Hercules» ikke ble godkjent. «Mangelfullt vedlikehold», fastslo Petroleumstilsynet.

Prospektene Nunatak, Iskrystall, Skavl og Kramsnø skal bores rett etter hverandre av boreriggen. Alle ligger i umiddelbar nærhet av Skrugard og Havis, og et funn kan derfor dra nytte av infrastrukturen som skal bygges for de to «elefantene» i Barentshavet. Skrugardutbyggingen er dimensjonert for at det finnes flere ressurser i nærheten av hovedfeltene, og Statoil slipper dermed kostnadene med ny plattform, nytt prosessanlegg og rørledning for ilandføring om de finner mer olje i nærheten.

- Skrugard var vår førsteprioritet i dette området. Havis var vår andreprioritet. Nå kommer nummer tre, fire, fem og seks, så vi må ha ryggrad til å tåle skuffelser og være forberedt på at vi kan få oss en på kjeften, sier letedirektør Knut Harald Nygård til avisen.

Oljefunnene Skrugard og Havis i Barentshavet skal føres til land i Finnmark, trolig i Nordkapp. Statoils beslutning vil skape flere hundre nye arbeidsplasser.