Inger-Marie Sperre blir dermed FHLs fremste tilligsvalgte. Hun overtar etter Gunnar Domstein som har vært styreleder siden 2011.

Sperre er jurist av utdanning og er til daglig administerende direktør i sjømatbedriften Brødrene Sperre AS i Møre og Romsdal.

– FHL er sjømatnæringas viktigste organisasjon, og jeg ser fram til å ta fatt på arbeidet sammen med det nye styret. Det er en rekke store og viktige saker som vi må arbeide med framover – både for industrisektoren, havbruk og de øvrige sjømatsektorene som er organisert i FHL, sier Inger-Marie Sperre.

Det var under generalforsamlingen i Bodø i dag at det nye styret for FHL ble valgt. Valgene var enstemmig.

Det nye styret får slik sammensetning:

  • Inger-Marie Sperre, leder (Brødrene Sperre AS)

  • Geir Molvik, 1. nestleder (Cermaq AS)

  • Fredd Wilsgård, 2. nestleder (Løksfjord AS)

  • Arne E. Karlsen (Nergård AS)

  • Vibecke Bondø (SalmoNor AS),

  • Elin Tveit Sveen (Marø Havbruk AS)

  • Arne Møgster (Pelagia AS)

  • Jan-Sverre Røsstad (Biomar AS)

  • Tore Remman (Nutrimar AS)

  • Inge Berg (Nordlaks Oppdrett AS)