Måtte slepes i land etter å ha fått tau i propellen