Delkvoteenheten i EU-sonen for fartøy med kolmuletråltillatelse i fisket etter kolmule økes fra 4324 tonn til 6434 tonn med virkning fra og med i dag, torsdag 21. mars 2024.

Det sier en melding fra Fiskeridirektøren.

Kolmule-fisket er avtagende, til tross for godt fiskeri. Sist uke ble 15.310 tonn innmeldt til Norges Sildesalgslag, fordelt på ni båter, hvorav en av disse er britisk.

Kolmula har blitt fanget i EU-sonen og det er rapportert om godt fiskeri. Fisket har likevel vært avtagende i sist uke da det er flere som er ferdig med kvotene sine, og loddefisket pågår nå for fullt, skriver Sildelaget på sine sider.