Daniel A. Øien

Statsråden skal besøke Vardø, Vadsø, Nessby og Bugøynes.

I tillegg skal hun konkurrere om tittelen "Stormester i presisjonskasting" på Yukigassen den 23. mars.

Program finnes i Fiskeri- og Kystdepartementets pressemelding.