Fiskeridirektøren besluttet i dag å stoppe fisket på maksimalkvotetillegg for fartøy i åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62°N fra og med kommende mandag, 25. mars. Dette betyr at siste frist for å ta opp redskap av sjøen er søndag 24. mars kl. 23:59.

Fiskere i gruppen som ikke har tatt sine garanterte kvoter kan imidlertid slappe av. De kan fortsette inntil den garantere fartøykvoten er oppfisket.