Det er en økning på 1,3 milliarder kroner eller 17 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, i følge tall fra Eksportutvalget for fisk (EFF).

Veksten i februar måned var påhele 626 millioner kroner og februareksporten alene endte hele 4,8 milliarder

- Høy laksepris er den største driveren for veksten i sjømateksporten. I tillegg øker eksporten av både hvitfisk, sild og makrell, noe som bidrar til at utviklingen fra rekordåret 2010 fortsetter, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk.

Vekst for fersk torsk

Eksporten av fersk torsk, inkludert filet, økte med 63 millioner kroner til totalt 292 millioner kroner - som er en vekst på 27 prosent.

- Størst vekst finner vi i eksporten til Portugal, Danmark og Spania. Prisen ligger på samme nivå som i 2010, mens volumet øker, framgår det i EFF-rapporten.

Klippfisk og saltfisk

Eksporten av klippfisk økte i perioden januar og februar med 40 millioner kroner til en samlet verdi på 716 millioner kroner. Det er klippfisk av sei som står for veksten og det er Brasil som øker.

Eksporten av saltfisk økte med 66 millioner kroner eller 52 % hittil i år til en samlet verdi på 192 millioner kroner. Portugal står i hovedsak for veksten med en økning på 148 %. Volumveksten totalt er på 31 % som igjen viser at saltfisken oppår høyere pris enn i 2010.

Sild og makrell

Eksporten av sild økte med 203 millioner kroner til totalt 1,2 milliarder ved utgangen av februar. Tyskland er det sildemarkedet som har størst vekst i 2011. Økningen hittil i år er på hele 126 millioner kroner til en totalverdi på 272 millioner kroner. Det er hovedsakelig fryst sildefilet og sildelapper som går til det tyske markedet. Russland er største marked med en verdi på 280 millioner kroner som er samme verdi som de to første månedene av 2010. Makrelleksporten økte med 141 millioner kroner til totalt 481 millioner kroner. Sør-Korea er makrellmarkedet som vokser mest i 2011. Totalt er det eksportert makrell for 77 millioner kroner til Sør-Korea som er en økning på 43 millioner kroner. Kina er den største mottakeren av makrell med en verdi på 89 millioner kroner, med Russland like bak med en verdi på 80 millioner kroner.

Prisvekst for laks

Ved utgangen av februar var eksportverdien av laks på 4,7 milliarder kroner. Volumet er stabilt på 111 tusen tonn. Prisen for fersk hel laks har økt med 8,60 kroner til et snitt på 39,96 kroner så langt i år. I februar var prisen 40,46 kroner. Russland har en økning hittil i år på 149 millioner kroner eller 46 prosent, og er dermed det laksemarkedet som har størst vekst. Frankrike er fortsatt det største markedet for norsk laks med en eksportverdi på 670 millioner kroner som er opp 21 prosent målt mot fjorårets to første måneder.