Miljødugnaden Fishing for Litter inviterer fiskefartøy til å delta i opprydningen av marin forsøpling til havs. Påmeldte fartøy har siden 2016 kunnet levere oppfisket avfall gratis i ulike havner, fra Båtsfjord i nord til Hvaler i sør.

11 havner

Fra starten telte samarbeidet tre havner og tjue fartøy. I dag teller ordningen 112 fartøy og 11 havner, og har totalt bidratt til å samle inn mer enn 900 tonn avfall.

- Dette er en ordning som har høstet svært positive tilbakemeldinger siden starten. Verdien av det felles arbeidet som gjøres er svært stor, sier prosjektleder hos SALT, Hilde Rødås Johnsen.

Prosjektleder hos SALT, Hilde Rødås Johnsen, sier ordningen er godt mottatt blant alle aktørene.

Ordningen finansieres av Miljødirektoratet og drives i samarbeid med SALT og Nofir,i tillegg til en rekke aktører langs kysten. For fiskefartøyene er det gratis å levere avfall til Fishing for Litter.

182 tonn i 2021

I 2021 samlet Fishing for Litter inn 182 tonn avfall – 30 tonn mindre enn i rekordåret 2019. Johnsen tror det er flere grunner til at mengden har flatet noe ut.

- Vi har fått inn noe mindre avfall i 2021 enn vi hadde regnet med, og tror det i hovedsak skyldes naturlige variasjoner i aktivitet og redskapsvalg i flåten, eller best av alt – at ordningen har gitt mindre avfall i omløp på fiskefelt som er blitt ryddet over flere år. Usikkerhet rundt fremtiden til ordningen kan også ha spilt en rolle sier Johnsen og legger til:

- Det er også kommet på plass flere lokale og regionale ordninger for avfallshåndtering som kan ha betydning. Det viktigste er at mest mulig avfall kommer inn i kretsløpet, så dette er uansett positivt. Alt i alt er vi godt fornøyd med resultatene.

Hun får støtte fra samarbeidspartner, daglig leder i gjenvinningsselskapet Nofir, Øistein Aleksandersen.

- Fishing for Litter har vært svært verdifullt for å bidra til mer bærekraft og økt gjenvinningsgrad i fiskerinæringen. At man etter bare seks år har samlet inn nesten 1000 tonn avfall er spektakulært, særlig tatt i betraktning at dette er en dugnad som mange er med på, fra flåten til oss som tar imot avfallet på andre siden, sier Aleksandersen.

Usikkerhet for ordningen

I lys av nytt skipsavfallsdirektiv fra EU stilles det økte krav til havnene om å ta imot avfall. I Norge har myndighetene som finansierer Fishing for Litter, anbefalt å fase ut ordningen når en ny løsning med avfallsgebyr for fiskeflåten er på plass.

Til sammen er det levert nærmere 1000 tonn avfall gjennom ordningen.

- Inntil videre tilsier alt at Fishing for Litter går som normalt også i 2022. Tilbakemeldingene underveis disse årene har vært svært positive, og vi ser at ordningen har hatt innvirkning på holdninger og praksis ombord i fiskefartøyene. Disse erfaringene har vi delt med myndighetene i håp om at en fremtidig løsning kan få de samme positive effektene som man har oppnådd de siste seks årene, sier Johnsen.

Hun mener prosjektet har vært en suksess, som har hatt stor verdi for hele næringen.

- Vi har fått mange reaksjoner på at det som oppleves som en svært velfungerende ordning skal utfases, og er ikke i tvil om verdien av det felles samarbeidet man har hatt igjennom disse årene. Håpet er at disse erfaringene blir tatt med i en eventuell framtidig ordning, fastslår Johnsen.