I slutten av 2014 fikk åtte av Kystvaktens fartøy installert et nytt beslutningsverktøy. Blant disse er KV Harstad, KV Nordkapp og KV Nornen.

– Kystvakten og andre maritime aktører vil få økt evne til å utføre mer målrettede oppgaver både innen Forsvarets primæroppgaver og oppgaver relatert til Kystvaktloven, sier sjef Kystvakten flaggkommandør Sverre Nordahl Engeness.

Oppgaver som tidligere kunne være svært tidkrevende kan nå gjøres med få tastetrykk. Med et nytt verktøyet kan inspektører i Kystvakten raskt hente fram informasjon om fartøyene som ferdes i et aktuelt område. På skjermer inne i kystvaktfartøyet blir det nå mulig å se andre fartøyers historikk; om det for eksempel har vært involvert i lovbrudd tidligere.

Av og for Forsvaret

Verktøyet er utviklet og installert av en prosjektgruppe fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) divisjon for IKT-kapasiteter.

– Kystvaktens ønske var å få et bedre og mer forståelig situasjonsbilde gjennom automatiserte prosesser og bedre grunnlag for å gjøre bedre sikkerhetsvurderinger. Nå kan verktøyet brukes til suverenitetshevdelse, anløpskontroll, kystovervåkning og i forbindelse med fiskeriinspeksjoner og fiskerisporing, i tillegg vil støtte til søk og redning bli implementert i løpet av 2015, sier prosjektleder Marianne Breivik i FLO IKT-kapasiteter.

Ved å utvikle verktøyet internt har Forsvaret spart både tid og penger. Prosjektet har hatt en tidsramme på ca 2 år og har sålangt brukt 18 måneder på å utvikle applikasjonen. Prosjektmidlene på ca 50 millioner kroner er fordelt mellom fremskaffelse av nytt kjøremiljø og nettverk, utstyr og installasjoner, og til selve applikasjonen.

Lettere å inspisere

I 2014 utførte Kystvakten 1 600 inspeksjoner og 2 750 oppdrag for andre eksterne etater. Kystvaktsentralen har på samme tid mottatt over 56 000 henvendelser. Disse henvendelsene vil i fremtiden legges inn og automatiseres i det nye beslutningsverktøyet.

– En annen fordel med det nye verktøyet er at Kystvaktens inspektører kan laste inn alle data de trenger om fartøyene før de skal kontrollere dem, til en liten bærbar PC. Datamaskinen skal være med under inspeksjonen, og detaljer som blir notert undervegs vil så bli lastet inn og gjort tilgjengelig i verktøyet i etterkant. Dette sparer Kystvakten for mye arbeid både før og etter inspeksjon, sier Breivik.

Resterende kystvaktfartøy får verktøyet installert i løpet av første kvartal i 2015.