– Fiskeridirektoratet har gitt melding til fiskerne om at vi var på veg for å gjennomføre toktet. Likevel støter vi på teiner som står i sjøen. Dermed får vi ikke kommet til på de stedene vi ønsker å ta prøver, sier toktleder Ann Merete Hjelset om bord på «Johan Ruud».

Kan gå ut over kvoterådet

Hun forteller at både mannskap og forsker gjør det de kan for å unngå teinene. «Johan Ruud» tar prøver med trål, og da hender det at båten tar med seg teiner. Hjelset sier det er uheldig for alle parter, fiskeren taper på det og de om bord i forskningsfartøyet får unødig merarbeid.

– Den alvorligste konsekvensen er likevel at vi ikke får tatt mange nok prøver på de riktige stedene. Dermed får vi ikke så godt datagrunnlag som vi ønsker, og i neste omgang kan det gå ut over kvoterådet vi skal gi til fiskerimyndighetene, sier hun.

Flytter seg vestover

Krabbetoktet fortsetter på Varangerfjorden til og med lørdag, deretter flytter forskerne seg vestover, og de kommer til å dekke Tanafjorden fra lørdag 6. til mandag 8. september, Laksefjorden fra mandag 8. til onsdag 10. september og Porsangerfjorden fra onsdag 10. til og med torsdag 11. september.