Arne Røksund har variert militær og sivil bakgrunn, både fra departementer og underliggende etater. Han har en lang militær karriere (1984–2011) fram til grad som kontreadmiral og stilling som direktør ved Forsvarets høyskole, skriver regjeringen.no.

I 2007 ble han utnevnt til avdelingssjef for Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet. I 2011 ble han utnevnt som departementsråd i Fiskeri- og kystdepartementet, og fra 2013 har han vært assisterende departementsråd i det sammenslåtte Nærings- og fiskeridepartementet.

I perioden 2012–2013 ledet Røksund et utvalg som kom med forslag til endringer i politiet etter hendelsene 22. juli 2011.

I 2016 ledet han også et utvalg nedsatt av Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet som foreslo endringer i bistandsinstruksen og forenklede rutiner for å utløse bistand fra Forsvaret.

Røksund er utdannet ved Sjøkrigsskolen og Sjøforsvarets stabsskole del 1, og han har Forsvarets russiskkurs og fransk stabsskole. Røksund har også hovedfag og doktorgrad i historie.

Arne Røksund tiltrer stillingen departementsråd fra det tidspunkt som Forsvarsdepartementet bestemmer.

Ros fra Fiskarlaget

– Vi vil takke Arne Røksund for et svært godt samarbeid i den tiden han har vært i Nærings- og fiskeridepartementet. Vi har satt stor pris på hans samarbeidsform og for hans klare og løsningsorienterte tilnærming til både utfordringer og muligheter på både nasjonalt anliggende saker og ikke minst knyttet til det viktige arbeidet han fra norsk side har ledet inn i den norsk-russiske fiskerikommisjonen. Vi gratulerer med utnevnelsen og ønsker lykke til i den nye funksjonen, sier leder i Fiskarlaget, Kjell Ingebrigtsen.