Brødrene Geir Børre og Tor Ivar Johansen på Røst har i mange år gjort det skarpt på fisk. Røst hadde nærmest monopol på skreien og familiebedriften Røst Sjømat var noe av det mest lønnsomme på tørrfiskøya. Avkastningen har de brukt på eiendomsinvesteringer gjennom selskapet Bodø Boliginvest AS, der de eier en tredel hver, mens daglig leder i selskapet eier den siste tredjeparten. Foruten boliginvesteringer i fylkeshovedstaden, har selskapet også satset på fisk, gjennom oppkjøp av det konkursammede Aasjordbruket i Steigen i 2006.

Daglig leder i Bodø Boliginvest, Steinar Martin Pedersen, sier til Vesterålen Online at de foreløpig ikke har konkrete planer for eiendommen.

- Vi har egentlig ikke tenkt så mye, men vi har jo registert at det har vært leietakere i bygget, så vi får se hva vi satser på slags drift. Vi har registert at Øksnes og Myre er høyt oppe på ilandføring av fisk, så det er klart dette er et spennende område å ha eiendom. Men som sagt, noen definitiv strategi det har vi ikke lagt ennå.

- Det er såpass attraktivt sted at jeg ikke helt skjønner at ingen har snappa eiendommen.