Henningsværboksen benevner et område utenfor Henningsvær som normalt er stengt for fartøyer over 11 meter. Begrunnelsen er vern av kysttorskstammen. Men fra 1. mars har Fiskeridirektoratet åpnet området også for båter opp til 15 meter.

Fiskarlagslederen hilser beslutningen velkommen.

- Tilgangen til dette feltet er viktig for mange fartøy i den aktuelle gruppen og vil bidra til å sikre råstofftilgangen for landindustrien.

Området vil imidlertid fortsatt være stengt for snurrevad. Åpningen gjelder til og med 30. april.