Mannen i 20-årene skal ha fylt ut 750 færre timer enn han faktisk hadde arbeidet på sitt meldekort til Garantikassen. Dermed fikk han urettmessig utbetalt 118.300 kroner i dagpenger, mener politiet. Han er også tiltalt for å ha avgitt falsk forklaring til offentlig myndighet.

Mannen må møte i Øst-Finnmark tingrett senere denne måneden, skriver iFinnmark.

Garantikassen for fiskere er en virksomhet underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Dagpengeordningen finansieres av produktavgiften fiskerne selv betaler når de omsetter fisken. Garantikassen administrerer flere ordninger ment å hjelpe fiskere som sliter med inntektene.