- Arne har gjort et betydelig arbeid med å bringe FHF i riktig retning, sier Jan Skjervø, styreleder i FHF. Han vektlegger Karlsens innsats for å utvikle organisasjonen.

- Fokus har vært entydig på at FHF skal bli et viktig bidrag til utviklingen i næringen. I den retningen har FHF tydelig beveget seg, og organisasjonen er godt rustet til å drive den utviklingen videre.

FHF, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, er en organisasjon som fordeler fiskeri- og havbruksnæringas FoU-midler, til målrettet forskning innen fiskeri og havbruk. Pengene kommer inn via næringas FoU-avgift, og i år fordeler de 18 ansatte 228,5 millioner kroner.

- At Arne nå går til et stort og veldrevet konsern som Nergård, sier mye om næringsfokus og kompetanse i FHF, og at dette også verdsettes i næringen, sier Skjærvø.

Karlsen fratrer i slutten av april.