Av dette er 7 650 tonn solgt til filèt og 2 400 til matjes. Alle matjesfangstene med unntak av en er solgt på fremvisningsauksjonen i Egersund. Den ene ble solgt i Skagen, melder Fiskebåt.

God kvalitet

Selv om det foreløpig bare er tatt beskjedne fangster rapporterer fiskerne at silda jevnt over er av svært god kvalitet. Snittstørrelsen på matjessilda er fra 130 til 172 gram med et snitt på 149 gram. Filètsilda er litt større 130 til 200 gram og med et snitt på 168 g. En del av det som er kjøpt til filèt / frysing er nok brukt til matjesproduksjon. Fangstingen har denne uke foregått over et stort område og det er meldt inn fangster fra Utsiragrunnen i sør til Osebergfeltet i nord.

140 million matjessild

Navnet Matjessild kommer ifølge matjes.no fra det nederlandske ordet maatjesharing (haring =sild). Maatjes betyr jomfruelig. Sild som blir brukt til matjessild er treårig kjønnsmoden sild som ikke har rukket å utvikle rogn eller melke. Denne silden inneholder mye sunt fett.

Det er kun den beste silden som kan brukes som råvare til matjessild. Matjessildproduksjon er storindustri i Norge. Hvert år blir det langs Norskekysten produsert 140 million matjessild.

Matjessild selges kun som frysvare. Før ble alt eksportert til Nederland. Nå finnes den imidlertid også på det norske innenlandsmarkedet.