– Norge eksporterte langt mer sjømat i februar enn normalt for denne måneden, men noe mindre sammenlignet med rekordene som ble satt i februar i fjor. Det skyldes først og fremst at lakseprisene er noe lavere enn det svært høye nivået de lå på for et år siden. Norge har eksportert hvitfisk for mer enn en milliard kroner, og spesielt torskeproduktene har hatt gode priser. Likevel har måneden vært preget av landligge i ekstremvær, som har gitt lavere volum, og at de store mengdene klippfisk til den brasilianske påskefeiringen ble eksportert i forrige måned, sier Geir Bakkevoll, kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd i en pressemelding.