Steigen Sjømat AS i Helnessund tar imot rundt 30 tonn torsk daglig. Og flekkemaskinene går for fullt. Nordsalten melder om et ekstremt gode fisket i hele Steigen. Anleggene har likevel fortsatt kapasitet.

Fisk over alt

- Vi har allerede sendt to trailere med saltfisk til destinasjoner i Spania og Portugal denne uka, og vi selger fisk hele tiden, sier Arild Aasjord, til Nordsalten.

Og det er gjengs i hele kommunen. Ved mottaket i Nordfold kunne de notere ny rekord for mars måned, og det samme vil sannsynligvis både Røssøy og Dyping gjøre.

Disse mottaksstasjonene er svært viktige for de lokale fiskerne som ellers måtte brukt mange timer på transport.