Det er Norges Råfisklag som melder dette i sin siste fangstrapport. Råfisklagets egne tall viste et gap på nærmere 700 tonn, mens direktoratet som sitter på fasiten slo fast at av 5.500 tonn gjensto 391 tonn som nå overføres til andre periode.

Av ferskomsetningen i Råfisklagets distrikt var det blåkveita som sto for den største andelen i uke 23. Til sammen ble det fisket blåkveite for 46 mill kroner.

Etter blåkveite følger torsken med 40 mill kroner av omsetningsverdien, som gir en liten økning i torskekvantumet fra uke 22. Videre har aktiviteten på snurrevadfanget hyse roet seg ytterligere i uke 23 og omsetningskvotene for hyse ble opphevet fredag 7 juni 2019.

Aktiviteten på notsei har tatt seg opp igjen etter reduksjonen i uke 22. Her skyldes økningen i hovedsak større landinger på Nordmøre. Råfisklagets ukeomsetning i uke 23 ble til sammen på 174,5 mill kroner