Til ordningen med føringstilskudd for fisk som føres fra mottaksstasjoner/-anlegg til produksjonsanlegg, økes mottakssatsen med 50 øre pr kg. Økningen gjøres gjeldende fra og med 29. september 2011 og inntil videre. Ordningen kan bli stoppet på kort varsel hvis avsatt rammebeløp ikke strekker til.