I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet skriver fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen at behovet for fiskefôr vokser i takt med oppdrettsnæringen.

- Derfor har regjeringen investert 20 millioner kroner gjennom Forskningsrådet til utvikling av mer klimavennlig fiskefôr ut fra norske råvarer.

To prosjekter skal benytte mikroalger som råvare, ett benytter råstoff fra skogsindustrien og ett skal videreutvikle småkrepsen raudåte som fôrråstoff.

Satser på norske råvarer

Råstoffene til fiskefôr skal være ifølge Ingebrigtsen være bærekraftige alternativ til ingredienser fisken trenger, og som det kan være knapphet på i dag.

- Olje fra mikroalger og raudåte kan erstatte mer av fiskeoljene som Omega 3-kilde til fôr, som med veksten i næringen er blitt en knapphetsfaktor. Dessuten trenger fisken proteiner, og prosjektet vil se på om proteiner fra sopp som lever på tremasse kan erstatte soyaprotein.

– Havbruksnæringen trenger fiskefôr som er minst like bra og næringsrikt som det oppdrettsfisken får i dag, men det bør i større grad produseres av kortreiste, fornybare og gjerne norske råvarer, sier Ingebrigtsen.

Skal utvikles

De fire prosjektene tar for seg ulike råvarer. Det er Sintef Ocean som har fått ansvaret for raudåte-prosjektet. Prosjektet kjøres i samarbeid med bedriftene Skretting, Calanus og Gergewi. I prosjektet skal man ifølge Fiskerdepartementet studere og videreutvikle småkrepsdyret raudåte (Calanus) som fôrråvare.

Raudåte har lenge vært sett på som en mulig stor utnyttbar ressurs. Krepsdyret er svært rik på marint flerumettet fett, som er en minimumsfaktor i produksjon av fiskefôr, skriver fiskeriministeren i sin pressemelding.

De tre andre prosjektene er:

  • Fjordalg i Drammen skal undersøke virkning og effekt av en naturlig og fornybar kilde til fargestoff i fôr som en erstatning for industrielt fremstilt fargestoff. Prosjektet vil studere om det mikroalgeproduserte fargestoffet er bedre enn det som brukes i dag.

  • Finnfjord på Senja skal benytte mikroalger som råstoff til fôr. Bedriften skal dyrke en kiselalge (diatome) som er rik på sunne fettsyrer. Forsøk tyder også på at algen holder lakselus unna, noe som i så fall kan bety mye for å bekjempe et stort problem i næringen. Mikroalgeproduksjonen utnytter CO2 og nitrogenoksyd NOx fra avgasser fra smelteverket på Finnsnes. Mikroalgene produserer flerumettet fett (omega-3 oljer) som ikke bare er essensielle for mennesker, men også for fisken.

  • Synergifabrikken på Smøla skal benytte råstoff fra skogsindustrien for å produsere encelleprotein og sette i drift et pilotanlegg for produksjon av protein til fiskefôr. Trevirket syrebehandles for deretter å fermenteres av mikroorganismer (sopp), som er råstoffet som skal bli til fiskefôr.