KS Bedrift har nylig møtt Fiskeri- og Kystdepartementet og diskuter hva som skal gjøres med forlatte fartøy og vrak som ligger langs kysten.

- Forlatte fartøy og vrak er en utfordring for mange havner – og har vært det lenge. Dette er ofte kompliserte, langvarige saker med til dels betydelig økonomisk risiko for havnene. Ny havne- og farvannslov bidrar til at usikkerheten knyttet til området også er mer uklart i dag, skriver KS Bedrift.

Veileder

De viser til at spennet er stort fra mindre etterlatte og eierløse småbåter, til russiske og andre utenlandske fartøy, eksempelvis i Kirkenes og Ålesund. Nettopp dette var noe av bakgrunnen til at KS Bedrift Havn var invitert til møte i Fiskeri- og kystdepartementet om å delta i en utarbeidelse av en veileder for hvordan en går frem når en får forlatte fartøy og vrak i havnene.

Innspill

Kystverket har fått hovedoppgaven med å lage veilederen, og målet er et første utkast i begynnelsen av juni.

Under møtet ble imidlertid KS oppfordret å komme med innspill til problemstillinger, «case» og annet som kan være relevant for en slik veileder.

Kystverket har satt en frist til 25. mars til slike innspill, og KS Bedrift ber derfor sine medlemmer om å engasjere seg.