Slik konkluderer Statens Havarikommisjon for transport etter at Arne Bye ble meldt savnet 24. januar utenfor Stø. Båten hans ble fort oppdaget, men den erfarne fiskeren var borte i havet.

Klokka 11 på den skjebnesvangre tirsdagen snakket han med kona si og ingen ting tydet at noe skulle tilstøte den erfarne fiskeren. Det er grunn til å tro at han falt over bord cirka en time etterpå.

Litt før klokka 17 den samme ettermiddagen kontaktet de nærmeste Hovedredningssentralen fordi han ikke var kommet tilbake fra det var ikke mulig å komme i kontakt med ham. Det ble iverksatt søk etter sjarken få minutter senere og noen minutter etter 17.30 ankom redningsskøyta Knut Hoem Arne Byes sjark «Romero» og det ble raskt konstatert at det ikke var noen om bord.

Etter at det ble konstatert tom få minutter senerekl. 1747, noe som bekreftet at man sto overfor et «mann over bord» tilfelle. Hovedredningssentralen utarbeidet flere drivbaneberegninger til hjelp i søk etter den forulykkede.

Mannskap fra Redningsskøyta observerte at det var meget glatt om bord som følge av

hydraulikkolje på dekk, men ingen aktive oljelekkasjer ble registrert. Det lå en skiftenøkkel på luka til fiskerommet. Mesanen var strekt og drivankeret var ute. Festelina til drivankeret lå rundt aktre pullert på styrbord side på bakken. Motoren gikk, men propellen var frikoplet. Den forre juksa (styrbord) var tatt om bord, mens på de to akterste (styrbord og babord) lå snikene i sjøen. Det var om lag 100 kg fisk om bord. Sikkerhetsline og overlevelsesdrakt lå inne i overbygget. Det var en todelt redningsleider i rustfritt stål akterut, denne var ikke slått ned.

Store ressurser ble etter hvert satt inn i søk og leteaksjon både på sjøen og i strandsonen. I tillegg til redningshelikopter og Orion var fartøyer fra kystvakta, redningsselskapet og en rekke fiskefartøy og andre sivile båter involvert i søke- og redningsaksjonen på sjøen. På land ble det iverksatt strandsøk med personell fra politiet, regionens hjelpekorps (Røde Kors), samt frivillige fra lokalsamfunnet.

Da det ikke ble gjort funn av betydning, gikk redningsaksjonen kl. 1000 onsdag 25. januar over til å bli søk etter antatt omkommet, heter det i rapporten.