- De som har spekulert i billig arbeidskraft fra Øst-Europa må betydelig opp, sier forbundsleder Jan-Egil Pedersen i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Han tror det blir vanskelig å omgå den nye bestemmelsen, som slår fast at den nye minstelønnssatsen skal gjelde alle, også de som er ansatt i østeuropeiske bemanningsbyråer. Så lenge arbeidet utføres i Norge, er arbeidsgiveren pålagt å betale tarifflønn.

Hindrer sosial dumping

- For oss er det viktig at det blir slutt på sosial dumping i fiskerinæringa og at ikke lavtlønnede arbeidere fører til konkurransevridning på bekostning av seriøse bedrifter. Vi har dokumenterte eksempler på lønninger helt ned i 60 kroner timen, doble ansettelseskontrakter og mye annet som ikke hører hjemme i norsk arbeidsliv, sier Pedersen.

Gjelder alle

Det er NNN som har trykket på for såkalt «allmenngjøring i fiskeindustrien», det vil si at tariffavtalen får status som lov og følgelig gjelder også i bedrifter uten tariffavtale. Forbundet har siden 2005 sett en økende tendens til negativ forskjellsbehandling av utenlandske arbeidstakere, og har spesielt de siste to årene jobbet hardt for å få innført en allmenngjøring i denne sektoren. Det er første gang at NNN har fått allmenngjort en tariffavtale, og forbundet har foreløpig ingen planer om å gjøre det samme i andre sektorer.

Ekstra ille

- Vi mener fiskerinæringa er spesielt ille, som er blitt dokumentert gjennom en rekke eksempler, sier Pedersen, som berømmer påtrykket fra Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp). Selve vedtaket om allmenngjøring gjøres i ei egen nemnd, Allmengjøringsnemnda.