Utsagnet kom under ministerens innlegg på Ombordfryst-konferansen i Ålesund.

- Jeg vil aldri godta at kvoter blir flytta fra havfiskeflåten til andre grupper. Vi trenger en variert flåtestruktur her i landet, sa fiskeriminister Harald T. Nesvik under innlegget sitt på Ombordfrystkonferansen i Ålesund, skriver organisasjonen Fiskebåt på sine nettsider.Nesvik var ifølge referatet tydelig på at alle forslag som går ut på å flytte kvoter mellom grupperingene ikke vil komme fra han, og heller ikke få politisk støtte.

- Vi trenger alle sammen for å levere nok fisk til et voksende marked. Alle fartøygruppene har sin plass i dette systemet, og det skal vi også ha fremover, sa Nesvik.