- Styret er forbauset over at partene som har drøftet ordningen ikke ser de negative konsekvensene av å gå for et bevisst overfiske inneværende år og at en videreføring av ordningen fører til favorisering av fiskerne i nord, heter det i en uttalelse fra fylkeslaget..

De viser til at Fiskeridirektoratet har opplyst at overfisket av avsetningen til ferskfiskordningen skal fratrekkes neste års totalkvote. Dette kommer på toppen av at norsk totalkvote neste år reduseres og sammen med alle mulige avsetninger av torsk til ulike formål så går dette sterkt ut over det kvantumet som skal tildeles som kvote til hvert enkelt fartøy.

- Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag er misfornøyd med beslutningen som er tatt om å videreføre ferskfiskordningen til tross for at den vil resultere i at avsetningen vil bli overfisket med 2000 – 3000 tonn og har behov for å utrykke det. Styret innser også at beslutningen ikke er til å rokke ved og tar det til etterretning, heter det i meldingen.